Tìm kiếm

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn tìm kiếm

Thịt bò muối vị sốt tiêu đen
50,000 VNĐ

 Giới thiệu chung về thịt bò muối vị sốt tiêu đen Meidi-Ya Nhật Bản -Là một trong những sả.....

Thịt bò ngâm sốt Demi Glace
50,000 VNĐ

Giới thiệu chung về thịt bò ngâm sốt Demi Glace Medi-Ya Nhật Bản  Thịt bò Nhật Bản được ng.....

Thịt bò ngâm sốt kiểu thịt bò muối
50,000 VNĐ

Giới thiệu chung về thịt bò ngâm sốt vị thịt bò muối Meidi-Ya Nhật Bản  Là một trong những.....

Thịt bò tẩm
50,000 VNĐ

Thịt bò tẩm.....